ЗАЩИТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ИСКОВЕ ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО УВОЛНЕН СЛУЖИТЕЛ

Дата на провеждане: 15 февруари 2024 г.

Лектор: АГЛАЯ САМОКОВЛИЙСКА, aдвокат в Софийска адвокатска колегия и собственик на „Еднолично адвокатско дружество Самоковлийска“, експерт в областта на трудовото, корпоративното и облигационното право

Продължителност: 2 часа и 21 мин.

72.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

На семинара ще бъде разгледана материята, свързана със защитата на работодателите при искове за незаконно уволнение на служители. Ще бъдат представени и задълженията на работодателя при възстановяване на незаконно уволнен служител.

Темите ще бъдат разгледани през призмата на практическата проблематика, с цел цялостната защита на интересите на работодателите при трудови спорове.

 Сред конкретните теми на обучението са:

 – Искове за служителя за оспорване на уволнението пред съда

 – Отмяна на заповедта за уволнение по инициатива на работодателя

 – Срокове за предявяване на иска

 – Развитие на исково производство пред съда

 – Срокове за разглеждане на делото

 – Обжалване

 – Доказателствена тежест

 и други теми