ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - с МАДЛЕН АЛГАФАРИ

Датa на провеждане: 5 март 2021 г.

Водещ: Мадлен Алгафари - психотерапевт, писател, преподавател, режисьор

Продължителност: 2 часа и 40 мин.

60.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Ако терминът „коефициент на интелигентност” (IQ) се появава в резултат на множество психологически изследвания в края на ХІХ век, то понятието „емоционална интелигентност” (EQ), се ражда едва в края на ХХ век. Популяризира го американският журналист, дипломиран психолог Даниел Голман. То позволява да си отговорим защо при еднаква обща интелигентност, някои хора са по-успешни, по-здрави и по-щастливи от други. За да се адаптираме към постоянно променящия се свят, класическата интелигентност не е достатъчна. Непрекъснато ни се налага да прибягваме към т.нар. емоционална интелигентност: способността ни да използваме по най-добрия начин емоциите и интуицията си.
В този интерактивен семинар с Мадлен, работим по следните теми:
- Видове интелигентност – рационална, емоционална, духовна.
- Какво е емоционална интелигентност – контакт с телесните усещания, назоваване на емоциите (какво е алекситимия – диагнозата на съвремието), изразяване на емоциите, умение за усещане на емоциите на другия, емпатия, огледални неврони.
- Човешки аспекти на емоционалната неителигентност – защо човекът е рационално най-интелигентното същество на тази планета и емоционално най-неинтелигентното?
- Заблуди, свързани с емоциите и чувствата. Разлика между чувства и емоции. Физика и химия на емоционалния живот. Метафизика и алхимия на емоционалния живот.
- Видове емоционална интелигентност – отношение към себе си – интимна, отношение към другите – социална, отношение към живота – екзистенциална.
- Невербалният език – PPT презентация .
- Интелигентното поведение – модели на поведение – планиране, приемане, привличане, себеотстояване, преценка на реалността и избор.
- Как и защо неизразяването на емоциите ни разболява – връзка между болестите и емоциите.
 
В онлайн обучението са има специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.