ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Датa на провеждане: 17 май 2021 г.

Лектор: Цветелина Василева - юрист, експерт по обществени поръчки

Продължителност: 3 часа и 06 мин.

60.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

На онлайн семинара се разглеждат последните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 35, от 27 април 2021 г. ), в техните практически аспекти.
Разясняват се причините за промените и ролята им в усъвършенстването на процеса по електронно възлагане на обществени поръчки.
Основните теми на семинара са фокусирани върху:
 - Задълженията на възложителя при откриване на процедура посредством ЦАИС ЕОП
 - Провеждането на пазарни консултации чрез електронната платформа
 - Провеждането на запазени обществени поръчки по чл. 12 от ЗОП
 - Искането и предоставянето на разяснения - права и задължения на възложителя и участниците
 - Изменението на обявление и документация в ЦАИС ЕОП - способи и последици. Срокове
 - Осъществяването на контролните правомощия на АОП

Специално внимание се отделя на провеждането на процедури в ЦАИС ЕОП, в т.ч.:
 - Открита процедура
 - Обърнат ред за възлагане на поръчка
 - Събиране на оферти с обява
 - Процедури на договаряне
 - Провеждане на жребии