БИЗНЕС ОБЩУВАНЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Датa на провеждане: 31 март 2021 г.

Водещ: Доц. д-р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА - професионален трейнър, консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифициран трейнър по НЛП и Коучинг

Продължителност: 2 часа и 40 мин.

72.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Бизнес общуването диша и се променя. Светът на 2021-ва година е свят на промени и ние можем да сме адекватни и актуални, само ако сме в синхрон с промените. В това обучение си говорим за най-новите тенденции в бизнес преговорите и техниките за убеждаване, валидни в най-често срещаната форма на общуване сега – в дигитална среда.

Освен вербални похвати и манипулативни инструменти, ще запознаем аудиторията с важността на облеклото и личния имидж, обноските и протокола, когато сме пред камера или пред екрана. Основен елемент на обучението е как да владеем себе си и другите, как да излъчваме желаните от нас послания чрез езика на тялото, думите, които казваме и не казваме, особено, когато сме „видими" само донякъде.

Бизнес общуването след Covid-19 е различно, но си остават някои основни правила и тенденции, като това да накараме другата страна да се чувства добре в нашата компания, независимо дали спазваме строго формалните правила или не. Всичко може да се научи. Това обучение ще ви научи как да се чувствате силни, адекватни и успешни в новото нормално. Представените техники са специфични, но запазват валидността си не само в дигитална среда, но и при общуване на живо, не само в бизнес аспект, но и в личната комуникация.

Сред конкретните теми на семинара са:
 - Как общуваме като homo sapiens – представяне на един различен комуникационен модел
 - Елементи на успешната комуникация от кръста нагоре (дигитална среда)
 - Вербален изказ и силата на думите пред компютъра
 - Разчитане на невербалната комуникация от екрана
 - Дрес код, поза, концентрация, послания, с които да владеем срещата
 - Техники за успешни преговори и силни позиции в дигитална среда