ТРУДОВО ПРАВО: СИВ СЕКТОР - РИСКОВЕ И НЕДОСТАТЪЦИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Специално заснемане

Лектор: Теодора Дичева - Консултант по трудово законодателство

Продължителност: 2 часа и 10 мин

60.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

В обучението Сив сектор: Какви са недостатъците и рисковете за работодателя. ще научите:

- Основните проявления на сивата икономика, представляващи нарушения на трудовото законодателство.

- Контролните правомощия на Инспекцията по труда, при установяване на съответни нарушенията.  

- Законодателни мерки за възпиране и ограничаване на недекларирания труд, сред които: 
         Правомощията на контролните органи на ИА ГИТ:
        - за прилагане на принудителни административни мерки в Кодекса на труда; 
        - за налагане на административни наказания;  

- Възможностите за сключване на споразумение в административно наказателното производство, с което може да бъде намален до 70 на сто размерът на глобата или имуществената санкция. Предпоставки и ограничения за прилагане на процедурата. 

- Възможностите за разсрочването на заплащането на наложените глоби и имуществени санкции пред Инспекцията по труда.