ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Дата на провеждане: 24 ноември 2023 г.

Лектор: Адв. БОРИСЛАВ КАРАКОЛЕВ - Управляващ съдружник в адвокатска кантора „КАРАКОЛЕВИ И ПАРТНЬОРИ“

Продължителност: 2 часа и 11 мин.

60.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

На семинара се разглеждат промените в Закона за управление на етажната
собственост, обнародвани в ДВ бр. 82, от 29.09.2023 г.

Внимание се обръща на практическото приложение на промените.

Сред конкретните промени, които се представят са:

- Новите права и задължения на членовете на Етажната собственост и управителните
органи
- Новите принципи на определяне на таксите към Етажната собственост
- Новите правила по процедура за разгласяване и провеждане на общо събрание
- Неприсъствено и дистанционно гласуване. Смесен режим на събранието
- Регистри. Регистър на професионалните управители на етажна собственост и регистър
на етажната собственост
- Други промени