МЕДИЦИНСКИЯТ ДЕЛИКТ

Дата на провеждане: 26 май 2021 г.

Лектор: адв. Мария Шаркова – Управляващ съдружник в адвокатско дружество "Шаркова и партньори"

Продължителност: 2 часа и 33 мин.

72.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

На онлайн семинара ще бъдат разгледани в дълбочина практическите проблеми на медицинския деликт. 
 

Ще бъдат дадени разяснения относно договорната и деликтна отговорност на медицинските специалисти и критериите за тяхното разграничение.  
 

На обучението ще бъде детайлно анализирано противоправното деяние при медицинския деликт.  


Ще бъдат разгледани и практическите въпроси при осъществяване на процесуално представителство по дела за медицински деликти.  


На семинара ще бъде приведена и практиката на Върховния касационен съд по чл. 290 от ГПК.